ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน

วิตามินซี

ID Line : @HEALTHSTORE



อมาโด้ คอลลาเจน

ID Line : @AMADOPLUS



ฟาร์มเห็ดหลินจือแดง

FB : Panitan Farm



สายชาร์จ Samsung

ID Line : @SAMSUNGCHARGE



สายชาร์จไอโฟน

ID Line : @PIWATAPPLE



โฆษณา"

FB - Bowdang - โบว์แดงดอทคอม


sharethis
ตั้งกระทู้ใหม่

105

เครดิต

0

เพื่อน

33

กระทู้
โพสต์เมื่อ 2019-1-19 10:48:29 | ดู: 246| ตอบกลับ: 0
คลอริเนตเตตพาราฟิน, พลาสออยล์, Chlorinated Paraffin Wax, Chlorinated Paraffin Oil, CPW, S52, Plast Oil
รายการสินค้าในกลุ่ม Plasticizer, พลาสติไซเซอร์ ที่บริษัท ฯ จำหน่ายในปัจจุบันได้แก่
ChlorinatedParaffin Wax, CPW, S52, Plast Oil, คลอริเนตเตตพาราฟิน, พลาสออยล์
Dibutyl Phthalate,DBP, ไดบิวทิลพทาเลต, ดีบีพี, น้ำมันดีบีพี
Di-Ethyl HexylAdipate, DEHA, ไดเอทิลเฮกซิลอดิเปต, ดีอีเอชเอ, น้ำมันดีอีเอชเอ
Di-Ethyl HexylPhthalate, DEHP, ไดเอทิลเฮกซิลพทาเลต, ดีอีเอชพี, น้ำมันดีอีเอชพี
Di-isononylPhthalate, DINP, ไดไอโซโนนิลพทาเลต, ดีไอเอ็นพี, น้ำมันดีไอเอ็นพี
Dioctyl Adipate, DOA, ไดออกทิลอดิเปต, ดีโอเอ, น้ำมันดีโอเอ
Dioctyl Phthalate,DOP, ไดออกทิลพทาเลต, ดีโอพี, น้ำมันดีโอพี
DioctylTerephthalate, DOTP, ไดออกทิลเทเรพทาเลต, ดีโอทีพี, น้ำมันดีโอทีพี
Epoxidized Soybean Oil,EPO, อีพอกซิไดซ์ซอยบีนออยล์, อีพีโอ, น้ำมันอีพีโอ
Epoxidized Soya BeanOil, ESBO, อีพอกซิไดซ์ซอยย่าบีนออยล์, อีเอสบีโอ
Non-Phthalate,Phthalate Free, นอนพทาเลต, ปลอดสารพทาเลต, ไร้สารพทาเลต
TrioctylTrimellitate, TOTM, ไตรออกทิลไตรเมลลิเทต, ทีโอทีเอ็ม, น้ำมันทีโอทีเอ็ม
Primary Plasticizer, พลาสติไซเซอร์ปฐมภูมิ, DBP, DEHP,DINP, DOA, DOP, DOTP, TOTM
SecondaryPlasticizer, พลาสติไซเซอร์ทุติยภูมิ, CPW, EPO, ESBO, PLAST OIL, S52, CP52
รายการสินค้าในกลุ่ม Monomer (โมโนเมอร์) ที่บริษัทฯ จำหน่ายในปัจจุบันได้แก่
Butyl Acrylate Monomer, BAM, บิวทิล อคริเลต โมโนเมอร์, บีเอเอ็มโมโนเมอร์
Methyl Methacrylate Monomer, MMA, เมทิล เมทาไครเลต โมโนเมอร์, เอ็มเอ็มเอโมโนเมอร์
Styrene Monomer, สไตรีน โมโนเมอร์, SA, เอสเอ โมโนเมอร์
Vinyl Acrylate Monomer, VAM, ไวนิล อคริเลตโมโนเมอร์, วีเอเอ็มโมโนเมอร์
รายการสินค้าในกลุ่ม Isocyanate(ไอโซไซยาเนต) ที่บริษัทฯ จำหน่ายในปัจจุบันได้แก่
Diisocyanate, ไดไอโซไซยาเนต,ไดไอโซไซยาเนท, น้ำยาโฟม
Isocyanate, ไอโซไซยาเนต,ไอโซไซยาเนท, โฟมดำ, น้ำยาโฟมดำ
Isocyanate Type 1,Isocyanate Type 2, Type 1 Isocyanate, Type 2 Isocyanate
DiphenylmethaneDiisocyanate, ไดฟีนิลมีเทน ไดไอโซไซยาเนต
MDI, MethyleneDiisocyanate, MDI Solvent free, เมทีลีนไดไอโซไซยาเนต,เอ็มดีไอ
TDI, TolueneDiisocyanate, Supranate T80, โทลูอีน ไดไอโซไซยาเนต,ทีดีไอ
รายการสินค้าในกลุ่ม Propylene Glycol, PG, โพรไพลีนไกลคอล, โพรพิลีนไกลคอล ที่บริษัทฯ จำหน่ายในปัจจุบันได้แก่
Dipropylene Glycol, DPG, ไดโพรพิลีนไกลคอล,ไดโพรไพลีนไกลคอล, ดีพีจี, ไดไกลคอล
Monopropylene Glycol, MPG, โมโนโพรพิลีนไกลคอล,โมโนโพรไพลีนไกลคอล, เอ็มพีจี, โมโนไกลคอล
Monopropylene Glycol EP, MPG EP, EPgrade, โมโนโพรพิลีนไกลคอลเกรดอีพี, เอ็มพีจี เกรดอีพี
Monopropylene Glycol USP, MPG USP, USPgrade, โมโนโพรพิลีนไกลคอล เกรดยูเอสพี,เอ็มพีจี เกรดยูเอสพี
รายการสินค้าในกลุ่ม Ethylene Glycol, EG, เอทิลีนไกลคอล ที่บริษัท ฯ จำหน่ายในปัจจุบันได้แก่
Ethylene Glycol, EG, เอทิลีนไกลคอล, เอทธิลีนไกลคอล
Diethylene Glycol, DEG, ไดเอทิลีนไกลคอล,ไดเอทธิลีนไกลคอล, ดีอีจี, ไดไกลคอล
Monoethylene Glycol, MEG, โมโนเอทิลีนไกลคอล,โมโนเอทธิลีนไกลคอล, เอ็มอีจี, โมโนไกลคอล
Polyether Glycol,PEG, PEG Food Grade, โพลีอีเทอร์ไกลคอล, โพลีอีเธอร์ไกลคอล, พีอีจี เกรดอาหาร
Polyethylene Glycol, PEG, โพลีเอทิลีนไกลคอล,โพลีเอทธิลีนไกลคอล, พีอีจี, โพลีไกลคอล
PEG 200, PEG 300, PEG, 400, PEG 600, พีอีจี 200, พีอีจี 300, พีอีจี, 400, พีอีจี 600
PEG 1000, PEG 4000, PEG, 8000, พีอีจี 1000, พีอีจี 4000, พีอีจี, 8000
รายการสินค้าในกลุ่ม Ethanolamine, EA, เอทานอลเอมีน, เอทาโนลามีน ที่บริษัทฯ จำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่
Ethanolamine,Monoethanolamine, EA, MEA, โมโนเอทานอลเอมีน,โมโนเอทาโนลามีน, อีเอ, เอ็มอีเอ
Diethanolamine,DEA, ไดเอทานอลเอมีน, ไดเอทาโนลามีน, ดีอีเอ
Triethanolamine,TEA, ไตรเอทานอลเอมีน, ไตรเอทาโนลามีน, ทีอีเอ
DiethyleneTriamine, DETA, ไดเอทิลีนไตรเอมีน, ไดเอทธิลีนไตรเอมีน, ดีอีทีเอ
TriethyleneTriamine, TETA, ไตรเอทิลีนไตรเอมีน, ไตรเอทธิลีนไตรเอมีน,ทีอีทีเอ
รายการสินค้าในกลุ่ม Glycerine, Glycerol, กลีเซอรีน, กลีเซอรอล ที่บริษัทฯ จำหน่ายในปัจจุบันได้แก่
Glycerine Pharmaceutical grade, Glycerol Pharmaceutical grade, กลีเซอรีนเกรดยา, กลีเซอรอล เกรดยา
Glycerine EP grade, Glycerine-EP, Glycerol EP grade, กลีเซอรีน เกรดอีพี, กลีเซอรอล เกรดอีพี
Glycerine USP grade, Glycerine-USP,Glycerol USP grade, กลีเซอรีน เกรดยูเอสพี, กลีเซอรอล เกรดยูเอพี
Glycerine 99.5,Glycerol 99.5, Glycerine 99.5 PCT, Glycerol 99.5 PCT, กลีเซอรีน 99.5, กลีเซอรอล 99.5
Glycerine 99.7,Glycerol 99.7, Glycerine 99.7 PCT, Glycerol 99.7 PCT, กลีเซอรีน 99.7, กลีเซอรอล 99.7
รายการสินค้าในกลุ่ม Alcohol, แอลกอฮอล์ ที่บริษัท ฯ จำหน่ายในปัจจุบันได้แก่
Ethanol,Denatured Ethanol, เอทานอล, เอทธานอล
Ethyl Alcohol,Denatured Ethyl Alcohol, เอทิลแอลกอฮอล์,เอทธิลแอลกอฮอล์
N-Butanol,Butyl alcohol, บูทานอล, บิวทานอล, บิวทิลแอลกอฮอล์
Methanol,Methyl Alcohol, MeOH, เมทานอล, เมทธานอล, เมทิลแอลกอฮอล์, เมทธิลแอลกอฮอล์
Isopropanol,Isopropyl alcohol, IPA,ไอโซโพรพานอล, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, ไอพีเอ
Cetyl Alcohol, Hexadecanol-1, ThaiOL 1698, ซีติลแอลกอฮอล์, ซีทิลแอลกอฮอล์
StearylAlcohol, Octadecanol-1, ThaiOL 1898, สเตียริลแอลกอฮอล์
CetylStearyl Alcohol, Fatty alcohol C16-C18, ThaiOL 1618, ซีติลสเตียริลแอลกอฮอล์
FattyAlcohol, แฟตตี้แอลกอฮอล์, แฟทตี้แอลกอฮอล์
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด
THAI POLYCHEMICALS COMPANY LIMITED, บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
POLY CHEMICALS FOR A BETTER LIFE, คุณภาพเคมีภัณฑ์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ลงประกาศโดย ดนัย งามดี ฝ่ายขายและการตลาด โทร 0824504888,Line id : apregios

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

Archiver|WAP|BowDang !

GMT+7, 2019-8-21 17:56 , Processed in 0.911363 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Release 20120701

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน